+46 (0)411-211 911 | Jourtelefon +46 (0)411-211 911  info@retsab.se

Reklamation gods

REKLAMATION AV TRANSPORTSKADA
Läs om hur du gör en anmälan om förlust eller skada mot transportör.
Skicka ett skriftligt meddelande om skada eller förlust till transportören inom utsatt tid.
Vid synliga skador måste en anmälan om förlust göras omedelbart vid leverans av godset.

I praktiken sker detta genom att göra en anmärkning om skada på fraktsedeln. Denna anmärkning måste också göras på transportörens exemplar av fraktsedeln.

Skicka alltid ett separat skriftligt meddelande om förlust eller skada (ett provisoriskt anspråk) till transportören även om en anmärkning har gjorts på fraktsedeln som anges i föregående stycke.

Meddelandet ska innehålla följande information:

 • Rubrik: ”Anmälan om förlust eller skada”
 • Transportmedel/transportväg och B/L-, fraktsedelsnummer
 • Information om vilken typ av skada eller förlust
 • Datum och underskrift
 • Det skadade godsets nettovikt
 • Reklamationen av förlusten eller skadan, det vill säga det preliminära kravet bör alltid innehålla följande stycke:
  ”Vi reserverar oss för att vi och/eller vårt försäkringsbolag kommer att återkomma med ett specifikt krav senare.”

Skadans omfattning ska styrkas av varuägaren. Ett ersättningskrav måste alltid styrkas genom att tillhandahålla en handelsfaktura som visar värdet på godset när transporten började samt vilka leveransvillkor som gäller mellan säljare och köpare av godset. Vi behöver även få in dokumentation inkl. bilder som visar skadans omfattning, d.v.s. hur mycket av godset som är skadat och till vilken grad. Skadekostnad kan även vara en reparationskalkyl om reparation är möjlig.

Tidsgränser för att reklamera mot transportör:
Vägtransport

 • Synliga skador på en gång vid mottagande av gods
 • Dold skada inom 7 dagar efter mottagande av gods

 

  Fält med * är obligatoriskt

  1. Kontaktuppgifter till skadelidande (godsägare): Namn *

  2. Telefonnummer *

  3. Email adress *

  4. Typ av reklamation: temperatur, godsskada, kontamination eller annat *

  5. Retsab ordernr, fraktsedelsnr *

  6. Övrig information; ersättningsanspråk preliminärt *